• حرکت اسلاید ها با حرکت دایره
 • امکان تعویض اسلابد ها بصورت اتوماتیک و دستی
 • سازگار با تمامی مرورگر های رایج
 • حجم پایین و بارگذاری سریع
 
 • اسلایدر ساده - slide و fade
 • امکان تعویض اسلابد ها بصورت اتوماتیک و دستی
 • صفحه بندی، فلش و دکمه play و puse
 • سازگار با تمامی مرورگر های رایج
 • حجم پایین و بارگذاری سریع
 
 • حرکت تصاویر به همراه متن
 • امکان تعویض اسلابد ها بصورت اتوماتیک و دستی
 • سازگار با تمامی مرورگر های رایج
 • حجم پایین و بارگذاری سریع
 
 • اسلایدر ساده
 • امکان تعویض اسلابد ها بصورت اتوماتیک و دستی
 • سازگار با تمامی مرورگر های رایج
 • حجم پایین و بارگذاری سریع
 
 • اسلایدر به همراه تصویر کوچک
 • امکان تعویض اسلابد ها بصورت اتوماتیک و دستی
 • سازگار با تمامی مرورگر های رایج
 • حجم پایین و بارگذاری سریع
 
 • اسلابدر به همراه Carousel مجزا و متصل به اسلایدر
 • امکان تعویض اسلابد ها بصورت اتوماتیک و دستی
 • سازگار با تمامی مرورگر های رایج
 • حجم پایین و بارگذاری سریع
 
 • حرکت اسلاید هابه صورت شافل
 • امکان تنظیم سرعت حرکت اسلاید ها
 • سازگار با تمامی مرورگر های رایج
 • حجم پایین و بارگذاری سریع
 
 • حرکت اسلاید هابه در سه جهت محور های XوY وZ
 • امکان تنظیم سرعت حرکت اسلاید ها
 • سازگار با تمامی مرورگر های رایج
 • حجم پایین و بارگذاری سریع
 
 • نمایش توضیحات و تصاویر در یک مسیر زمانی
 • قابلیت فشرده و گسترده کردن بازه زمانی
 • سازگار با تمامی مرورگر های رایج بجز IE7
 • قابلیت رسپانسیو و نمایش بصورت تمام صفحه
 
 • نمایش توضیحات و تصاویر
 • سازگار با تمامی مرورگر های رایج
 • حجم پایین و بارگذاری سریع
 • امکان تعویض اسلابد ها بصورت اتوماتیک و دستی
 • امکان تنظیم سرعت حرکت اسلاید ها
 
 
 • نمایش توضیحات و تصاویر
 • سازگار با تمامی مرورگر های رایج
 • حجم پایین و بارگذاری سریع
 • امکان تعویض اسلابد ها بصورت اتوماتیک و دستی
 • امکان تنظیم سرعت حرکت اسلاید ها

 
 • نمایش تصاویر به صورت 360 درجه
 • سازگار با اغلب مرورگر های رایج
 • حجم پایین و بارگذاری سریع
 • امکان تعویض اسلابد ها بصورت اتوماتیک و دستی
 • امکان تنظیم سرعت حرکت اسلاید ها

 
 • نمایش توضیحات و تصاویر
 • سازگار با تمامی مرورگر های رایج
 • حجم پایین و بارگذاری سریع
 • امکان تعویض اسلابد ها بصورت اتوماتیک و دستی
 • امکان تنظیم سرعت حرکت اسلاید ها