• امکان پخش فیلم و صدا با فرمت های FLV MP4 MP3
 • قابلیت نمایش لوگو و آدرس سایت شما
 • قابلیت نمایش تمام صفحه
 • سازگار با تمامی مرورگر های رایج
 
 • امکان پخش فیلم و صدا با فرمت های FLV MP4 MP3
 • قابلیت نمایش تصاویر کوچک مربوط به هر فیلم
 • قابلیت نمایش لوگو و آدرس سایت شما
 • قابلیت نمایش تمام صفحه
 • سازگار با اکثر مرورگر های رایج
 
 • امکان پخش فیلم و صدا با فرمت های FLV MP4 MP3
 • قابلیت نمایش تمام صفحه
 • سازگار با تمامی مرورگر های رایج