• امکان زوم و نمایش عنوان مربوط به هر تصویر با بردن ماوس روی تصویر
 • امکان تعویض اسلابد ها بصورت اتوماتیک و دستی
 • سازگار با اکثر مرورگر های رایج از اینترنت اکسپلورر 8 به یعد
 • حجم پایین و بارگذاری سریع
 
 • امکان اختصاص تصویر به هریک از لینک هابا بردن ماوس روی هر لینک
 • سازگار با تمامی مرورگر های رایج
 • حجم پایین و بارگذاری سریع
 
 • امکان نمایش متن دلخواه با بردن ماوس روی تصاویر
 • امکان حرکت و نمایش متن از جهات مختلف
 • سازگار با تمامی مرورگر های رایج
 
 • امکان نمایش متن و تصویر دلخواه با بردن ماوس روی تصاویر
 • جلوه های بصری پیشرفته تر
 • سازگار با تمامی مرورگر های رایج
 
 • امکان نمایش متن و تصویر دلخواه با بردن ماوس روی تصاویر
 • جلوه های بصری پیشرفته
 • امکان تعریف انواع ارجاع به صفحات دیگر
 • سازگار با تمامی مرورگر های رایج
 
 • باز شدن انواع صفحات پاپ آپ با کلیک روی تصاویر
 • امکان تعریف متن و تصویر با قالب دلخواه برای صفحات پاپ آپ
 • سازگار با تمامی مرورگر های رایج
 
 • نمایش توضیحات با بردن ماوس روی تصاویر
 • امکان تعریف متن، تصویر و متن متحرک برای توضیحات تصاویر
 • سازگار با تمامی مرورگر های رایج
 
 • باز شدن انواع پنل در جهات مختلف با بردن ماوس روی تصاویر
 • امکان تعریف باز شدن پنل ها با کلیک ماوس
 • امکان ویرایش و قالب بندی اطلاعات داخل پنل ها بصورت دلخواه
 • سازگار با تمامی مرورگر های رایج
 
 • نمایش انواع متون متحرک در مکان ها مختلف با بردن ماوس روی تصاویر
 • سازگار با تمامی مرورگر های رایج