• گالری با نمایش تصاویر کوچک و نمایش تصاویر بزرگ
 • امکان زوم تصویر بزرگ
 • سازگار با تمامی مرورگر های رایج
 • حجم پایین و بارگذاری سریع
 
 • گالری با نمایش تصاویر کوچک و نمایش تصاویر بزرگ
 • امکان زوم تصویر کوچک با کلیک کردن روی تصویر
 • سازگار با تمامی مرورگر های رایج
 • حجم پایین و بارگذاری سریع
 
 • گالری با نمایش تصاویر کوچک و نمایش تصاویر بزرگ
 • امکان زوم تصویر بزرگ با بردن ماوس روی تصویر
 • با قابلیت تغییر تعداد تصاویر
 • سازگار با تمامی مرورگر های رایج
 • حجم پایین و بارگذاری سریع
 
 • گالری به صورت FACYBOX
 • امکان ایجاد صفحه بندی و توضیح برای تصاویر
 • سازگار با تمامی مرورگر های رایج
 • حجم پایین و بارگذاری سریع
 
 • گالری با نمایش تصاویر کوچک و نمایش تصاویر بزرگ
 • سازگار با تمامی مرورگر های رایج
 • حجم پایین و بارگذاری سریع
 
 • گالری با دو ردیف نمایش تصاویر کوچک و نمایش تصویر بزرگ در وسط
 • امکان زوم تصویر بزرگ با بردن ماوس روی تصویر وسط
 • سازگار بااغلب مرورگر های رایج بجز ورژن های پایین مرورگر اینترنت اکسپلورر